komplikationer

 

Hem
Om oss
Våra Katter
Kattungar/Planer
Utställningar
Fakta
Kontakt
Länkar

 

Komplikationer under dräktigheten:

All form av yttre stress, stora förändringar som flyttning, ny familjmedlem, nytt djur i familjen eller eventuell osämja i kattgruppen, kan orsaka abortering av foster.

Om ett eller flera foster aborteras under dräktigheten kan det även bero på infektion,
hormonella störningar eller brister i fodersammansättningen.

Felint leukemivirus (FeLV) kan ge tidig resorption av foster och även resorption och
aborter sent i dräktigheten.

Felint immunosuppressivt virus (FIV) kan ge upphov till aborter på foster.

Felint herpesvirus 1 (FHV-1) har vid blodsmitta på dag 42-50 i honans dräktighet, gjort att hon har aborterat foster, visar en studie.

Utomkvedsdräktighet utgörs av 2 olika typer, primär eller sekundär. Den primära typen av utomkvedsdräktighet uppstår när äggcellerna befruktas utanför äggledaren.
Den sekundära typen av utomkvedsdräktighet orsakas av trauma som orsakar skada på livmodern.

 

Komplikationer vid förlossningen:

Värksvaghet, värkarna avstannar eller är svaga. Låt din hona röra på sig så mycket som möjligt, locka med kattgodis eller mat i andra ändan av rummet. Har hon fött en kattunge redan kan man bära bort henne från bolådan och låta henne springa tillbaka.
Försök med alla medel att få henne i rörelse och förhoppningsvis kommer värkarna igång. Händer inget trots försök till rörelse, kontakta veterinär.

Verkar honan utmattad och ingen kattunge föds på ca 5-6 timmar ska man kontakta veterinär.

Om fosterhinnan går sönder och ingen kattunge föds på 30 minuter ska man kontakta veterinär.

En kattunge kan fastna när den är halvägs ut, smeta glidslem runt slidöppningen på honan och försök vid nästa värk, ta tag i skinnet på kattungen och dra ut den. Undvik att dra i svansen eller benet/benen.

Föds kattungen med bakdelen först och fastnar, är det bråttom att få ut den, i vissa lägen kan man då inte vänta på en värk eftersom kattungen riskerar att få i sig för mycket fostervatten och kan kvävas.

Om inte kattungen andas, stoppa in ett finger i munnen på den och se till att eventuell slem kommer ut (man kan i detta läge använda slemsugen och suga kattungen ren från slem) och att luftkanalerna öppnar sig. Gnugga och massera kattungen på ryggen och sidorna, få igång kattungen så den till slut gnyr och/eller piper.

 

Värksvaghet är den vanligaste orsaken till dystoki, ordet dystoki kommer från grekiskans "dys" som betyder besvärlig, smärtsam, rubbad eller onormal och grekiskans "tokos" som betyder födelse.

Dystoki uppdelas i två grupper, maternell och foetal.

Maternell dystoki klassas som primär eller sekundär värksvaghet.

Primär värksvaghet kan härledas till för få foster i kullen vilka inte förmår att stimulera livmodern tillräckligt, påtaglig mängd fostervatten i livmodern eller att det finns storvuxna foster i kullen. Primär dystoki kan bero på låga kalciumvärden, ärftliga orsaker, otillräckligt fodertillskott, övervikt, urinvägsinfektion, trauma, stress och/eller smärta.

Sekundär värksvaghet är en följd av utmattning av livmoderns muskelvägg, orsakad av obstruktion (anatomisk blockering) i förlossningskanalen, kan uppkomma på en hona som redan fött fram en del av sin kull.

Obstruktion (blockering) av förlossningsvägarna kan vara en följd av ett antal olika orsaker:
Livmoderruptur, ruptur (bristning) av ena livmoderhornet eller livmoderomvridning. Dessa tillstånd är akuta och livshotande och kräver alltid operation.

Avvikelser i mjukdelsvävnad såsom neoplasi (celler som förlorat sin normala tillväxtreglering), vaginala septa (medfödda skiljeväggar) och omfattande fibros (sjuklig vävnad) i förlossningsvägarna. Dessa avvikelser uppkommer oftast till följd av trauma eller inflammatoriska processer.

Trångt bäcken som kan bero på tidigare bäckenfraktur, omognad eller någon form av missbildning.

Medfödda missbildningar på livmodern är dock ovanliga orsaker till maternell dystoki.

Foetal dystoki beror oftast på fellägen som bakdelsbjudning, böjt huvud och tvärläge.
Kan bero på storvuxna foster i en liten kull på bara en eller två foster.

Deformationer som vattenskalle (hydrocephalus) kan ge foetal dystoki.

Foetal dystoki anses vara vanligare inom vissa raser som exempelvis raser med extra stort huvud och platt nos.

Operativa ingrepp är nödvändiga i 60 till 80 procent av dystokifallen hos katt, oftast innebär detta kejsarsnitt. Det blir livsnödvändigt med kejsarsnitt när fostrets hjärtfrekvens sjunker, som tydligt indikerar att fostret är allmänpåverkat.

Komplikationer efter förlossningen:
När en moderkaka blir kvar kan en illaluktande (i vissa fall) och en ihållande flytning ses från vaginan. En del honor får inga flytningar förrän flera veckor efter förlossningen.

Honan kan också visa tecken på sepsis (svår infektion).

Behandlingen blir antigen medicinsk med oxycontin eller prostaglandin, eller kirurgisk genom ovariehysterektomi (äggstockar och livmoder opereras bort).

Feber, slöhet, onormala flytningar och när honan inte vill ta hand om sina kattungar, kan tyda på hypokalcemi, metrit eller mastit.

Hypokalcemi är för låga nivåer av kalcium och gör honan rastlös, hon har muskeldarrningar, äter dåligt, hyperventilerar och kan inte kontrollera sina muskelrörelser.

Metrit är en bakteriell infektion av livmodern. Orsaker kan bero på långvarig förlossning, dystoki, moderkakor som blir kvar, ohygieniskt handhavande vid förlossningen.

Mastit är inflammation i juvret. Det är en bakterieinfektion och ibland behövs det behandling med antibiotika. Tvätt med varmt vatten och massage av juvret där man försiktigt försöker tömma ur den infekterade vätskan kan förbättra tillståndet.

Agalakti innebär att honan inte har någon mjölk efter förlossningen.Det kan bero på att kullen har fötts för tidigt eller med kejsarsnitt.

Honan kan ha för höga nivåer av adrenalin, på grund av rädsla eller smärta. Adrenalinet hämmar oxytocinfrisättningen som är nödvändig för frisläppningen av mjölken.

Andra orsaker till agalakti kan vara utmattning, undernäring, mastit, metrit, chock, allmän infektion och hormonell obalans.

Stödmatning kan bli aktuell när honan inte har tillräckligt med mjölk. Det kan bero på att honan är stressad, hon kan ha mjölkstockning och i vissa fall kan hon av drabbats av agalakti.

 

stod stodm

Utrustningsförslag för stödmatning.
Modersmjölkersättning.
Engångssårutor och/eller pipetter.
Ventilgummi, finns på metervara i cykelaffär.

Xenia stödmatas tryggt inlindad i en kökshandduk.

 

 

 

© SE*Wira´s Sibiriska katter 2016